Waarom?

Waarom filosoferen met kinderen en jongeren?
Met plezier samen denken.
De rest komt vanzelf.

Mijn belangrijkste doel is dat kinderen of jongeren samen vrij denken met plezier. Durf te denken en geef hier taal aan. Doe je dit met plezier dan blijf je dit doen en kan je met je mee dragen.

Kinderen zijn van nature al kleine filosofen. Ze stellen zich heel veel vragen. Wanneer er dan een “juist” antwoord op deze vraag volgt kunnen kinderen de interesse in het vragenstellen verliezen. Met het filosoferen met kinderen probeer ik deze nieuwsgierigheid in vragenstellen weer nieuw leven in te blazen.

Samen denken staat voorop. De rest komt later. Alhoewel er in de literatuur veel staat geschreven over deze “rest”, de te behalen resultaten bij het filosoferen met kinderen en jongeren, zijn hier veel uiteenlopende vaardigheden uit te behalen. Dit komt ook omdat deze resultaten vaak moeilijk te meten zijn. Sommige filosofen stellen dat er geen resultaat te hangen is aan filosoferen, het is een levenswijze. Daarom worden het ook vaak procesdoelen genoemd. Het is een proces waar je individueel of met elkaar aan werkt.

Ik ga toch proberen kort te beschrijven wat ik denk dat belangrijke procesdoelen kunnen zijn. Dit geeft misschien een beeld van wat het zou kunnen betekenen voor een persoon. Hierbij houd ik in mijn achterhoofd dat elk kind of elke jongere anders is en dat iedereen andere beleving heeft van het geen er gebeurd.

Mogelijke “rest”

Beter leren denken

Het beter leren denken zit hem vooral in het kritisch en creatief denken. In een maatschappij met veel bronnen tot onze beschikking kun je hier goed gebruik van maken.

Denkvaardigheden ontwikkelen

Denkvaardigheden zijn vaardigheden die het logisch en gestructureerd denken bevorderen. Niet alleen maar ook wanneer mensen dit samen doen. Daar bij kun je denken aan oorzaak en gevolg relaties maken, onderscheidingen maken, verbanden leggen, argumenteren en luisteren.

Sociale vaardigheden ontwikkelen.

Hier gaat het dan onder andere om niemand uitsluiten, bevorderen van tolerantie en sociaal communicatief.

Zelfontplooiing

Bij zelfontplooiing gaat het er om dat kinderen en jongeren naar hun eigen standpunten kijken, deze ontdekken en onderzoeken en misschien zelfs wel bijstellen. Her je zelfvertrouwen in opbouwen is erg waardevol.

Taalontwikkeling

Door met elkaar in een gesprek een filosofisch onderzoek te doen kan de ontwikkeling van taal plaatsvinden. Kinderen en jongeren leren zichzelf niet alleen beter en preciezer te verwoorden maar bijvoorbeeld ook vragen formuleren, maar ook compacter formuleren.

Verbinden

De verbinding aangaan met elkaar in het gesprek is erg belangrijk. Maar dit heeft zijn weerslag ook op de verbinding zoeken in de maatschappij. Daarbij kan filosofie ook de verbinding zoeken in de andere aangeboden vakken op school en bijvoorbeeld met de 21-eeuwse vaardigheden.

Perspectieven onderzoeken

Wanneer je verschillende perspectieven overzoekt kan je verschillende situaties van verschillende kanten bekijken en daarop jou standpunt baseren. Ook kan je onderzoek doen naar de perspectieven van een ander.